tech image

Een Smart Start - sneller, beter en efficiënter de productie voorbereiden

Voor wie?

Ben je werkzaam in de maakindustrie?
Ervaar je druk van klanten om steeds beter te presteren?
Heb je het gevoel dat er kansen liggen in het verbeteren van het voortraject?
Maar komen medewerkers in het voortraject tijd te kort?
Wil je de medewerkers van het voortraject helpen om sneller, beter en efficiënter de productie voorbereiden?

Dan is ‘Een Smart Start’ precies wat je zoekt.

Onze aanpak

Onze aanpak Een Smart Start bestaat uit een aantal stappen die een organisatie samen met een begeleider doorloopt. Het proces wordt ondersteund door een digitaal instrument dat een uniek inzicht geeft in het voortraject van jouw organisatie.

Verstoringen Allereerst worden de verstoringen die medewerkers ervaren op de werkvloer geïnventariseerd, gecategoriseerd en geprioriteerd.

Achterliggende oorzaken Vervolgens worden de achterliggende oorzaken van de belangrijkste verstoringen inzichtelijk gemaakt. Het achterhalen van achterliggende oorzaken helpt bij het bedenken en vormgeven van mogelijke oplossingsrichtingen.

Mogelijke oplossingsrichtingen Tot slot worden verschillende er een oplossingsrichting gekozen door verschillende oplossingsrichtingen te bedenken voor het wegnemen van de achterliggende oorzaak van de verstoring en deze met elkaar te vergelijken op basis van vooropgestelde criteria.

Een Smart Start

Een Smart Start Deze website maakt deel uit van het onderzoeksproject ‘Een Smart Start’. Het onderzoeksproject is gesubsidieerd door Regieorgaan SIA. Het onderzoek werd uitgevoerd door het lectoraat Organisatieontwerp en -verandering van de Hanzehogeschool Groningen. In het onderzoek van het lectoraat zijn nieuwe methoden om mkb-bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van hun processen ontwikkeld. Het onderzoeksproject had als doel het ontwikkelen van kennis over de aard van de verstoringen, oorzaken en oplossingen in het voortraject en het vertalen van deze kennis naar een voor mkb-bedrijven bruikbare methodiek die helpt bij het verbeteren van het voortraject.

Lees verder

Meer weten?

Ontdek zelf wat ‘Een Smart Start’ voor je bedrijf kan betekenen. Neem contact met ons op.

tech image

Ervaringen

Maak je gebruik van de applicatie en wil je deze ervaringen met ons delen. Laat het ons weten.

Contact

Een Smart Start Lectoraat Organisatieontwerp- en Verandering Zernikeplein 23 9747 AS Groningen info.eensmartstart@org.hanze.nl